หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบล สำพะเนียงเป็นตำบล 1 ใน 5 ตำบล ของอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก ประมาณ 4.00 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 13,179 ไร่ หรือประมาณ 21.09 ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนทอง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรี
อยุธยา
อบต.สำพะเนียง
ต.ดอนทอง
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลสำพะเนียงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี โดยไหลผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักจากจังหวัดลพบุรี
 
ภูมิอากาศ
 
 
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ยามค่ำคืนลมโชยเย็นสบาย
ภูมิประเทศ
 
 
เกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาปลูกข้าว
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4.088 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,884 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09

หญิง จำนวน 2,204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,588 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 193.84 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 สำพะเนียง 138 160 298 98
3 สำพะเนียง 66 73 139 62
4 สำพะเนียง 117 142 259 101
5 สำพะเนียง 112 130 242 65
6 สำพะเนียง 347 412 759 253
2 บ้านแพรก 15 13 28 38
3 บ้านแพรก 25 14 39 38
4 บ้านแพรก 220 259 479 321
5 บ้านแพรก 96 128 224 79
1 บ้านใหม่ 352 399 751 267
2 บ้านใหม่ 100 129 229 70
3 บ้านใหม่ 95 94 189 54
4 บ้านใหม่ 129 166 295 76
5 บ้านใหม่ 72 85 157 66
รวม 1,884 2,204 4,088 1,588
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
วัด มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดสำพะเนียง

วัดท้าวอู่ทอง
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสำพะเนียง

โรงพยาบาลบ้านแพรก
 
การศึกษาในตำบล
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ จำนวน 3 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ ตำบลบ้านใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ ตำบลบ้านแพรก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ ตำบลสำพะเนียง
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

โรงเรียนวัดสำพะเนียง
 
การคมนาคม
 
 
ทางรถยนต์ สภาพถนนสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล เป็นถนนลาดยาง ได้แก่

ทางหลวงจังหวัด สายลพบุรี - อยุธยา

ทางหลวงท้องถิ่น (ร.พ.ช.) สายเรียบคลองชลประทานบ้านแพรก - ดอนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลสำพะเนียง

ทางหลวงท้องถิ่น (ร.พ.ช.) สายบ้านสำพะเนียง - คลองน้อย
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง มีแหล่งน้ำที่สำคัญ เป็น คลองชลประทาน มีทั้งหมด 3 สาย ดังนี้

คลองชลประทานสายที่ 1 ไหลผ่าน ม.1
ต.สำพะเนียง - ม.6 ต.สำพะเนียง

คลองชลประทานสายที่ 2 ไหลผ่าน ม.2
ต.บ้านใหม่ - ม.6 ต.สำพะเนียง

คลองชลประทานสายที่ 3 ไหลผ่าน ม.5
ต.บ้านแพรก - ม.6 ต.สำพะเนียง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ประชาชนในตำบลสำพะเนียงมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
การสื่อสารในตำบล
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล
 
 
การประปาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ซึ่งมีข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำประปาดังนี้

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,338 ครัวเรือน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตจากแหล่งน้ำใต้ดิน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง มีดังนี้

หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง มีดังนี้

หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2562
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 โทร : 035-333-872
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
จำนวนผู้เข้าชม 8,942,922 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-780-3506