ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256387,404100,90584,490---------272,799
25621892801,90960,25256,05261,5567,06815,47919,84771,0917,930,2786,324,54814,548,549
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 เม.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   -14,821,348
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี