หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การจัดตั้งศูนย์พักผู้ป่วยโควิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  
 

อบต.สำพะเนียง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Home Isolation/Community Isolation) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (หนองอ้อ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้จัดตั้งศูนย์พักคอยให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของกรมการแพทย์โดยประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ มอบหมายให้ อปท. ในท้องถิ่นรับผิดชอบร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 14.03 น. โดย คุณ สิริพร ใจฉลาด

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/437

ลำดับภาพที่ 2/437

ลำดับภาพที่ 3/437

ลำดับภาพที่ 4/437

ลำดับภาพที่ 5/437

ลำดับภาพที่ 6/437

ลำดับภาพที่ 7/437

ลำดับภาพที่ 8/437

ลำดับภาพที่ 9/437

ลำดับภาพที่ 10/437

ลำดับภาพที่ 11/437

ลำดับภาพที่ 12/437

ลำดับภาพที่ 13/437

ลำดับภาพที่ 14/437

ลำดับภาพที่ 15/437

ลำดับภาพที่ 16/437

ลำดับภาพที่ 17/437

ลำดับภาพที่ 18/437

ลำดับภาพที่ 19/437

ลำดับภาพที่ 20/437

ลำดับภาพที่ 21/437

ลำดับภาพที่ 22/437

ลำดับภาพที่ 23/437

ลำดับภาพที่ 24/437

ลำดับภาพที่ 25/437

ลำดับภาพที่ 26/437

ลำดับภาพที่ 27/437

ลำดับภาพที่ 28/437

ลำดับภาพที่ 29/437

ลำดับภาพที่ 30/437

ลำดับภาพที่ 31/437

ลำดับภาพที่ 32/437

ลำดับภาพที่ 33/437

ลำดับภาพที่ 34/437

ลำดับภาพที่ 35/437

ลำดับภาพที่ 36/437

ลำดับภาพที่ 37/437

ลำดับภาพที่ 38/437

ลำดับภาพที่ 39/437

ลำดับภาพที่ 40/437

ลำดับภาพที่ 41/437

ลำดับภาพที่ 42/437

ลำดับภาพที่ 43/437

ลำดับภาพที่ 44/437

ลำดับภาพที่ 45/437

ลำดับภาพที่ 46/437

ลำดับภาพที่ 47/437

ลำดับภาพที่ 48/437

ลำดับภาพที่ 49/437

ลำดับภาพที่ 50/437

ลำดับภาพที่ 51/437

ลำดับภาพที่ 52/437

ลำดับภาพที่ 53/437

ลำดับภาพที่ 54/437

ลำดับภาพที่ 55/437

ลำดับภาพที่ 56/437

ลำดับภาพที่ 57/437

ลำดับภาพที่ 58/437

ลำดับภาพที่ 59/437

ลำดับภาพที่ 60/437

ลำดับภาพที่ 61/437

ลำดับภาพที่ 62/437

ลำดับภาพที่ 63/437

ลำดับภาพที่ 64/437

ลำดับภาพที่ 65/437

ลำดับภาพที่ 66/437

ลำดับภาพที่ 67/437

ลำดับภาพที่ 68/437

ลำดับภาพที่ 69/437

ลำดับภาพที่ 70/437

ลำดับภาพที่ 71/437

ลำดับภาพที่ 72/437

ลำดับภาพที่ 73/437

ลำดับภาพที่ 74/437

ลำดับภาพที่ 75/437

ลำดับภาพที่ 76/437

ลำดับภาพที่ 77/437

ลำดับภาพที่ 78/437

ลำดับภาพที่ 79/437

ลำดับภาพที่ 80/437

ลำดับภาพที่ 81/437

ลำดับภาพที่ 82/437

ลำดับภาพที่ 83/437

ลำดับภาพที่ 84/437

ลำดับภาพที่ 85/437

ลำดับภาพที่ 86/437

ลำดับภาพที่ 87/437

ลำดับภาพที่ 88/437

ลำดับภาพที่ 89/437

ลำดับภาพที่ 90/437

ลำดับภาพที่ 91/437

ลำดับภาพที่ 92/437

ลำดับภาพที่ 93/437

ลำดับภาพที่ 94/437

ลำดับภาพที่ 95/437

ลำดับภาพที่ 96/437

ลำดับภาพที่ 97/437

ลำดับภาพที่ 98/437

ลำดับภาพที่ 99/437

ลำดับภาพที่ 100/437

ลำดับภาพที่ 101/437

ลำดับภาพที่ 102/437

ลำดับภาพที่ 103/437

ลำดับภาพที่ 104/437

ลำดับภาพที่ 105/437

ลำดับภาพที่ 106/437

ลำดับภาพที่ 107/437

ลำดับภาพที่ 108/437

ลำดับภาพที่ 109/437

ลำดับภาพที่ 110/437

ลำดับภาพที่ 111/437

ลำดับภาพที่ 112/437

ลำดับภาพที่ 113/437

ลำดับภาพที่ 114/437

ลำดับภาพที่ 115/437

ลำดับภาพที่ 116/437

ลำดับภาพที่ 117/437

ลำดับภาพที่ 118/437

ลำดับภาพที่ 119/437

ลำดับภาพที่ 120/437

ลำดับภาพที่ 121/437

ลำดับภาพที่ 122/437

ลำดับภาพที่ 123/437

ลำดับภาพที่ 124/437

ลำดับภาพที่ 125/437

ลำดับภาพที่ 126/437

ลำดับภาพที่ 127/437

ลำดับภาพที่ 128/437

ลำดับภาพที่ 129/437

ลำดับภาพที่ 130/437

ลำดับภาพที่ 131/437

ลำดับภาพที่ 132/437

ลำดับภาพที่ 133/437

ลำดับภาพที่ 134/437

ลำดับภาพที่ 135/437

ลำดับภาพที่ 136/437

ลำดับภาพที่ 137/437

ลำดับภาพที่ 138/437

ลำดับภาพที่ 139/437

ลำดับภาพที่ 140/437

ลำดับภาพที่ 141/437

ลำดับภาพที่ 142/437

ลำดับภาพที่ 143/437

ลำดับภาพที่ 144/437

ลำดับภาพที่ 145/437

ลำดับภาพที่ 146/437

ลำดับภาพที่ 147/437

ลำดับภาพที่ 148/437

ลำดับภาพที่ 149/437

ลำดับภาพที่ 150/437

ลำดับภาพที่ 151/437

ลำดับภาพที่ 152/437

ลำดับภาพที่ 153/437

ลำดับภาพที่ 154/437

ลำดับภาพที่ 155/437

ลำดับภาพที่ 156/437

ลำดับภาพที่ 157/437

ลำดับภาพที่ 158/437

ลำดับภาพที่ 159/437

ลำดับภาพที่ 160/437

ลำดับภาพที่ 161/437

ลำดับภาพที่ 162/437

ลำดับภาพที่ 163/437

ลำดับภาพที่ 164/437

ลำดับภาพที่ 165/437

ลำดับภาพที่ 166/437

ลำดับภาพที่ 167/437

ลำดับภาพที่ 168/437

ลำดับภาพที่ 169/437

ลำดับภาพที่ 170/437

ลำดับภาพที่ 171/437

ลำดับภาพที่ 172/437

ลำดับภาพที่ 173/437

ลำดับภาพที่ 174/437

ลำดับภาพที่ 175/437

ลำดับภาพที่ 176/437

ลำดับภาพที่ 177/437

ลำดับภาพที่ 178/437

ลำดับภาพที่ 179/437

ลำดับภาพที่ 180/437

ลำดับภาพที่ 181/437

ลำดับภาพที่ 182/437

ลำดับภาพที่ 183/437

ลำดับภาพที่ 184/437

ลำดับภาพที่ 185/437

ลำดับภาพที่ 186/437

ลำดับภาพที่ 187/437

ลำดับภาพที่ 188/437

ลำดับภาพที่ 189/437

ลำดับภาพที่ 190/437

ลำดับภาพที่ 191/437

ลำดับภาพที่ 192/437

ลำดับภาพที่ 193/437

ลำดับภาพที่ 194/437

ลำดับภาพที่ 195/437

ลำดับภาพที่ 196/437

ลำดับภาพที่ 197/437

ลำดับภาพที่ 198/437

ลำดับภาพที่ 199/437

ลำดับภาพที่ 200/437

ลำดับภาพที่ 201/437

ลำดับภาพที่ 202/437

ลำดับภาพที่ 203/437

ลำดับภาพที่ 204/437

ลำดับภาพที่ 205/437

ลำดับภาพที่ 206/437

ลำดับภาพที่ 207/437

ลำดับภาพที่ 208/437

ลำดับภาพที่ 209/437

ลำดับภาพที่ 210/437

ลำดับภาพที่ 211/437

ลำดับภาพที่ 212/437

ลำดับภาพที่ 213/437

ลำดับภาพที่ 214/437

ลำดับภาพที่ 215/437

ลำดับภาพที่ 216/437

ลำดับภาพที่ 217/437

ลำดับภาพที่ 218/437

ลำดับภาพที่ 219/437

ลำดับภาพที่ 220/437

ลำดับภาพที่ 221/437

ลำดับภาพที่ 222/437

ลำดับภาพที่ 223/437

ลำดับภาพที่ 224/437

ลำดับภาพที่ 225/437

ลำดับภาพที่ 226/437

ลำดับภาพที่ 227/437

ลำดับภาพที่ 228/437

ลำดับภาพที่ 229/437

ลำดับภาพที่ 230/437

ลำดับภาพที่ 231/437

ลำดับภาพที่ 232/437

ลำดับภาพที่ 233/437

ลำดับภาพที่ 234/437

ลำดับภาพที่ 235/437

ลำดับภาพที่ 236/437

ลำดับภาพที่ 237/437

ลำดับภาพที่ 238/437

ลำดับภาพที่ 239/437

ลำดับภาพที่ 240/437

ลำดับภาพที่ 241/437

ลำดับภาพที่ 242/437

ลำดับภาพที่ 243/437

ลำดับภาพที่ 244/437

ลำดับภาพที่ 245/437

ลำดับภาพที่ 246/437

ลำดับภาพที่ 247/437

ลำดับภาพที่ 248/437

ลำดับภาพที่ 249/437

ลำดับภาพที่ 250/437

ลำดับภาพที่ 251/437

ลำดับภาพที่ 252/437

ลำดับภาพที่ 253/437

ลำดับภาพที่ 254/437

ลำดับภาพที่ 255/437

ลำดับภาพที่ 256/437

ลำดับภาพที่ 257/437

ลำดับภาพที่ 258/437

ลำดับภาพที่ 259/437

ลำดับภาพที่ 260/437

ลำดับภาพที่ 261/437

ลำดับภาพที่ 262/437

ลำดับภาพที่ 263/437

ลำดับภาพที่ 264/437

ลำดับภาพที่ 265/437

ลำดับภาพที่ 266/437

ลำดับภาพที่ 267/437

ลำดับภาพที่ 268/437

ลำดับภาพที่ 269/437

ลำดับภาพที่ 270/437

ลำดับภาพที่ 271/437

ลำดับภาพที่ 272/437

ลำดับภาพที่ 273/437

ลำดับภาพที่ 274/437

ลำดับภาพที่ 275/437

ลำดับภาพที่ 276/437

ลำดับภาพที่ 277/437

ลำดับภาพที่ 278/437

ลำดับภาพที่ 279/437

ลำดับภาพที่ 280/437

ลำดับภาพที่ 281/437

ลำดับภาพที่ 282/437

ลำดับภาพที่ 283/437

ลำดับภาพที่ 284/437

ลำดับภาพที่ 285/437

ลำดับภาพที่ 286/437

ลำดับภาพที่ 287/437

ลำดับภาพที่ 288/437

ลำดับภาพที่ 289/437

ลำดับภาพที่ 290/437

ลำดับภาพที่ 291/437

ลำดับภาพที่ 292/437

ลำดับภาพที่ 293/437

ลำดับภาพที่ 294/437

ลำดับภาพที่ 295/437

ลำดับภาพที่ 296/437

ลำดับภาพที่ 297/437

ลำดับภาพที่ 298/437

ลำดับภาพที่ 299/437

ลำดับภาพที่ 300/437

ลำดับภาพที่ 301/437

ลำดับภาพที่ 302/437

ลำดับภาพที่ 303/437

ลำดับภาพที่ 304/437

ลำดับภาพที่ 305/437

ลำดับภาพที่ 306/437

ลำดับภาพที่ 307/437

ลำดับภาพที่ 308/437

ลำดับภาพที่ 309/437

ลำดับภาพที่ 310/437

ลำดับภาพที่ 311/437

ลำดับภาพที่ 312/437

ลำดับภาพที่ 313/437

ลำดับภาพที่ 314/437

ลำดับภาพที่ 315/437

ลำดับภาพที่ 316/437

ลำดับภาพที่ 317/437

ลำดับภาพที่ 318/437

ลำดับภาพที่ 319/437

ลำดับภาพที่ 320/437

ลำดับภาพที่ 321/437

ลำดับภาพที่ 322/437

ลำดับภาพที่ 323/437

ลำดับภาพที่ 324/437

ลำดับภาพที่ 325/437

ลำดับภาพที่ 326/437

ลำดับภาพที่ 327/437

ลำดับภาพที่ 328/437

ลำดับภาพที่ 329/437

ลำดับภาพที่ 330/437

ลำดับภาพที่ 331/437

ลำดับภาพที่ 332/437

ลำดับภาพที่ 333/437

ลำดับภาพที่ 334/437

ลำดับภาพที่ 335/437

ลำดับภาพที่ 336/437

ลำดับภาพที่ 337/437

ลำดับภาพที่ 338/437

ลำดับภาพที่ 339/437

ลำดับภาพที่ 340/437

ลำดับภาพที่ 341/437

ลำดับภาพที่ 342/437

ลำดับภาพที่ 343/437

ลำดับภาพที่ 344/437

ลำดับภาพที่ 345/437

ลำดับภาพที่ 346/437

ลำดับภาพที่ 347/437

ลำดับภาพที่ 348/437

ลำดับภาพที่ 349/437

ลำดับภาพที่ 350/437

ลำดับภาพที่ 351/437

ลำดับภาพที่ 352/437

ลำดับภาพที่ 353/437

ลำดับภาพที่ 354/437

ลำดับภาพที่ 355/437

ลำดับภาพที่ 356/437

ลำดับภาพที่ 357/437

ลำดับภาพที่ 358/437

ลำดับภาพที่ 359/437

ลำดับภาพที่ 360/437

ลำดับภาพที่ 361/437

ลำดับภาพที่ 362/437

ลำดับภาพที่ 363/437

ลำดับภาพที่ 364/437

ลำดับภาพที่ 365/437

ลำดับภาพที่ 366/437

ลำดับภาพที่ 367/437

ลำดับภาพที่ 368/437

ลำดับภาพที่ 369/437

ลำดับภาพที่ 370/437

ลำดับภาพที่ 371/437

ลำดับภาพที่ 372/437

ลำดับภาพที่ 373/437

ลำดับภาพที่ 374/437

ลำดับภาพที่ 375/437

ลำดับภาพที่ 376/437

ลำดับภาพที่ 377/437

ลำดับภาพที่ 378/437

ลำดับภาพที่ 379/437

ลำดับภาพที่ 380/437

ลำดับภาพที่ 381/437

ลำดับภาพที่ 382/437

ลำดับภาพที่ 383/437

ลำดับภาพที่ 384/437

ลำดับภาพที่ 385/437

ลำดับภาพที่ 386/437

ลำดับภาพที่ 387/437

ลำดับภาพที่ 388/437

ลำดับภาพที่ 389/437

ลำดับภาพที่ 390/437

ลำดับภาพที่ 391/437

ลำดับภาพที่ 392/437

ลำดับภาพที่ 393/437

ลำดับภาพที่ 394/437

ลำดับภาพที่ 395/437

ลำดับภาพที่ 396/437

ลำดับภาพที่ 397/437

ลำดับภาพที่ 398/437

ลำดับภาพที่ 399/437

ลำดับภาพที่ 400/437

ลำดับภาพที่ 401/437

ลำดับภาพที่ 402/437

ลำดับภาพที่ 403/437

ลำดับภาพที่ 404/437

ลำดับภาพที่ 405/437

ลำดับภาพที่ 406/437

ลำดับภาพที่ 407/437

ลำดับภาพที่ 408/437

ลำดับภาพที่ 409/437

ลำดับภาพที่ 410/437

ลำดับภาพที่ 411/437

ลำดับภาพที่ 412/437

ลำดับภาพที่ 413/437

ลำดับภาพที่ 414/437

ลำดับภาพที่ 415/437

ลำดับภาพที่ 416/437

ลำดับภาพที่ 417/437

ลำดับภาพที่ 418/437

ลำดับภาพที่ 419/437

ลำดับภาพที่ 420/437

ลำดับภาพที่ 421/437

ลำดับภาพที่ 422/437

ลำดับภาพที่ 423/437

ลำดับภาพที่ 424/437

ลำดับภาพที่ 425/437

ลำดับภาพที่ 426/437

ลำดับภาพที่ 427/437

ลำดับภาพที่ 428/437

ลำดับภาพที่ 429/437

ลำดับภาพที่ 430/437

ลำดับภาพที่ 431/437

ลำดับภาพที่ 432/437

ลำดับภาพที่ 433/437

ลำดับภาพที่ 434/437

ลำดับภาพที่ 435/437

ลำดับภาพที่ 436/437

ลำดับภาพที่ 437/437
<<
>>
X
 
 
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2562
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 โทร : 035-333-872
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
จำนวนผู้เข้าชม 4,079,712 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-333-872