หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
 
 
“อบต.โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา ปลอดยาเสพติด ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีความเสมอภาครักษ์สิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์ อบต.สำพะเนียง
 
 
  พันธกิจ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียง มีการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน และชุมชนเข้มแข็ง ยังมีการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้าง ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบ
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

จัดให้มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

จัดให้มีคลองน้ำเพื่อการเกษตร

จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในทางสาธารณะ

จัดให้มีการพัฒนาขยายเขตประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

จัดให้มีคลองชลประทานและขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมคุณภาพอนามัย ปลอดโรคติดต่อ

ด้านสวัสดิการชุมชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้

ด้านการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

ส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา วันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

ส่งเสริมงานพระราชพิธีต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและ พณิชยกรรม/การท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

โครงการสนับสนุนพันธ์พืชแก่เกษตรกร

สนับสนุนการตรวจจับผู้กระทำผิดตาม พรบ. เมาแล้วขับ

แนวทางภายใต้โครงการตรวจการจราจรทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา

ลดการใช้สารเคมี

ปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเมทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการบริหารงาน ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
แนวทางการพัฒนา
 

การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์กร

แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน แบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน
 
 
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2562
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 โทร : 035-333-872
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
จำนวนผู้เข้าชม 8,942,873 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-780-3506